NCDD studiedag webarchivering in Nederland

Op donderdag 30 oktober organiseren de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), Het Instituut voor Beeld en Geluid (B&G) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Hilversum een studiedag over webarchivering in Nederland.

Het doel van de studiedag is om meer inzicht te geven in en aandacht te vragen voor de praktijk van webarchivering in Nederland. Verschillende organisaties in Nederland houden zich bezig met het archiveren van websites. Maar wie doet wat? En waarom? En is dat genoeg? Welke tools worden daarbij gebruikt? En is het verzamelde archief ook bruikbaar en toegankelijk voor onderzoekers? Wat zijn de wensen en eisen die gebruikers aan een webarchief stellen en kunnen die webarchivarissen daaraan tegemoet komen?

Tijdens de studiedag zullen archiefvormers én gebruikers aan het woord komen. Helen Hockx-Yu van de British Library zal webarchivering in een internationaal perspectief plaatsen. Beeld en Geluid en de Koninklijke Bibliotheek presenteren hun activiteiten op het gebied van webarchivering in Nederland. De gebruikerskant zal worden belicht door Wim de Bie, een van Nederlands’ eerste bloggers en beheerder van een groot persoonlijk archief. Ook de wetenschappelijke gebruiker is vertegenwoordigd in de vorm van het WebArt project.

De studiedag wordt gehouden in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, op donderdag 30 oktober, van 10.00 tot 17.30 uur. in De kosten voor deze studiedag bedragen € 50,- per persoon. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 15 oktober.