NCDD-middag: de oogst van een jaar samenwerken

Op 17 september zal de De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) in het Nieuwe Instituut in Rotterdam samen met coalitiepartners een middag organiseren om een aantal projecten rondom digitale duurzaamheid te evalueren.

Het gaat om de projecten Verrijkte publicatiesPermanente digitale toegang door automatische kwaliteitscontrole, Certificering van digitale repositories in Nederland en Collectie digitaal: born digital. Die projecten gingen op 1 mei 2014 van start en zijn per 1 juli 2015 afgerond. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) is opgericht door organisaties uit de publieke sector die de zorg voor verzamelingen van digitale data tot hun kerntaak rekenen. Naast DANS zijn dit ook de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en een coalitie van culturele instellingen (CCDD) vertegenwoordigd door EYE Filmmuseum en Kenniscentrum Digitaal Erfgoed (DEN).

Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam, die vrij toegankelijk is voor iedereen, worden naast de projectresultaten en eindrapporten ook het recente onderzoek van de NCDD en het CCDD-onderzoek gepresenteerd. Aanwezigen zullen ook worden geïnformeerd over de toekomst van het NCDD-werk, aan de hand van het werkprogramma dat is uitgezet in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Meer informatie over het programma en het aanmelden voor de bijeenkomst is te vinden op de website van de NCDD.