Kabinet wil meer ruimte voor Airbnb en Wimdu

Het kabinet gaat onderzoeken hoe particuliere woningverhuur via websites als Airbnb en Wimdu beter kan worden gereguleerd, zodat innovatie niet wordt belemmerd. Dat staat in een brief die minister Kamp gisteren naar de Kamer stuurde.

Het kabinet wil innovatieve ondernemers en Nederlandse consumenten in staat stellen om als eerste te profiteren van de voordelen die ontwikkelingen als de deeleconomie, digitalisering en 3D-printen bieden. Om dat te realiseren, start het kabinet verschillende onderzoeken om komend half jaar binnen en buiten bestaande wetgeving te experimenteren met de toepassing van nieuwe technologie en verdienmodellen. Doel is om vernieuwing een kans te geven en publieke belangen, zoals veiligheid en betrouwbare dienstverlening, te blijven borgen. Nu is het voor verhuurders, huurders, gemeenten en beheerders onduidelijk hoe de regels in de praktijk moeten worden toegepast en dat remt mogelijk vernieuwende initiatieven op de woningmarkt.

Ook wil het kabinet ruimte bieden aan nieuwe verdienmodellen in sectoren die onder druk komen te staan door de voortschrijdende digitalisering, zoals de detailhandel. Door de opkomst van online winkelen stellen consumenten andere eisen dan voorheen aan een bezoek aan de binnenstad. Om die reden onderzoekt het kabinet hoe winkels en horeca beter gecombineerd kunnen worden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de volksgezondheid. Ook op andere terreinen maakt het kabinet werk van vernieuwing. Vanaf 1 juli zijn bijvoorbeeld de regels voor drones versoepeld, zodat bedrijven deze technologie eerder kunnen inzetten.

Nederlandse bedrijven, zoals Booking.com, Snappcar en Thuisafgehaald, lopen in Europa voorop met de introductie van nieuwe producten en diensten. Eén gezamenlijke Europese markt met meer dan 500 miljoen consumenten is voor hen van groot belang om vernieuwende producten door te laten breken. Te vaak nog lopen ondernemers aan tegen verschillen in regelgeving in de 28 lidstaten.

Daarom maakt het kabinet ook werk van één gelijk Europees speelveld met ruimte voor vernieuwing. Het kabinet pleit bijvoorbeeld voor het gelijktrekken van de btw-tarieven voor fysieke en digitale media zoals e-books, kranten en tijdschriften. Daarnaast zet het kabinet zich in aanloop naar en tijdens het Europees voorzitterschap in om de regels voor met name e-commerce en het auteursrecht binnen Europa te moderniseren, zodat onze bedrijven als eerste kunnen profiteren van de kansen die online verkoop over de grens biedt.