NCDD gaat op in het Netwerk Digitaal Erfgoed

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed bundelen de krachten. Hiermee moet een eenduidig, landelijk samenwerkingsplatform voor instellingen ontstaan en krijgen de activiteiten nog meer slagkracht.

Sinds 2008 werken het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, DANS en de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid met vele andere erfgoedinstellingen samen in de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Het doel is altijd geweest om sectoroverstijgend kennis en voorzieningen te delen die de digitale collecties duurzaam toegankelijk houden.

Sinds 2015 neemt de NCDD deel in het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Dit is een nationaal, sectoroverstijgend samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen dat zich richt op de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Als onderdeel van het Netwerk voert de NCDD projecten uit in het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar en zorgt daarnaast voor kennisdeling en netwerkvorming.

Eenduidig landelijk platform

Twee jaar van nauwe samenwerking en een gedeelde missie en visie leiden tot een logisch vervolg: de besturen van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed besluiten gezamenlijk verder te gaan en vanaf 1 maart 2018 alle activiteiten op het gebied van digitale duurzaamheid in Nederland te concentreren in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Hiermee moet een eenduidig, landelijk samenwerkingsplatform voor instellingen ontstaan en krijgen de activiteiten nog meer slagkracht.

Krachten bundelen, gebruiker centraal

Alle kennis, voorzieningen en samenwerkingen die in de afgelopen jaren in NCDD-verband zijn opgebouwd, worden zorgvuldig geborgd en voortgezet in het NDE. Daarmee wordt tevens de schaalgrootte van het NDE benut: de ontwikkelingen in digitale duurzaamheid vinden daar plaats in samenhang met het verbeteren van de bruikbaarheid en zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Hiervan profiteren uiteindelijk ook de eindgebruikers van het erfgoed.

Samenwerkingsplatform

Vanaf 1 maart is de nieuwe website www.netwerkdigitaalerfgoed.nl online. Daarop staan alle kennis, voorzieningen, nieuws en activiteiten die voorheen op de NCDD-website stonden. Ook kan de bezoeker hier terecht voor informatie en samenwerking met betrekking tot de andere thema’s van het Netwerk Digitaal Erfgoed.