Nederlands Uitgeversverbond wordt de Mediafederatie

Sinds 1996 droeg de vereniging haar naam Nederlands Uitgeversverbond (NUV). Vanaf 26 februari gaat ze verder onder een nieuwe naam: de Mediafederatie.

Het NUV ontstond in 1996, toen de KNUB, die de boekenuitgevers vertegenwoordigde, de NDP, de brancheorganisatie voor dagbladuitgevers, en de NOTU, de brancheorganisatie voor tijdschriftenuitgevers, zich verenigden.

De nieuwe Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de mediasector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s: auteursrecht en collectieve rechten, digitalisering en innovatie, privacy en big data en sociaal beleid en HR.

Bij de Mediafederatie zijn vijf brancheorganisaties  aangesloten: Groep Algemene Uitgevers (GAU); GEU; Magazine Media Associatie (MMA); Media voor Vak & Wetenschap (MVW) en NDP Nieuwsmedia.