Nationaal Plan Open Science gepresenteerd

Alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk de daarvoor gebruikte onderzoeksgegevens vrij toegankelijk maken voor iedereen. En wel binnen drie jaar. Dat is de inzet van het Nationaal Plan Open Science (samenvatting hier). Het plan, waarbij tien organisaties het voortouw nemen, is op 9 februari aan staatssecretaris Sander Dekker (Wetenschap) aangeboden.

Met ‘open access’ zijn wetenschappelijke artikelen en resultaten uit praktijkgericht onderzoek niet meer alleen beschikbaar voor instellingen en bedrijven, maar voor alle geïnteresseerden. Dus ook voor bijvoorbeeld ondernemers, leraren en beleidsmakers. ‘Open science’ gaat nog een stap verder: ook onderzoeksgegevens uit publiek gefinancierd onderzoek zijn dan toegankelijk voor optimaal hergebruik.

De tien partijen – VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR – willen met het Nationaal Plan Open Science een signaal afgeven: open science wordt volgens hen realiteit in Nederland.

Hoe willen ze dat bereiken? Door de Nederlandse aanpak naar 100% open access door te zetten bij alle Nederlandse onderzoeksorganisaties en alle onderzoeksdomeinen. Ze gaan daarnaast zelf gezamenlijke, duidelijke randvoorwaarden stellen om hergebruik van onderzoeksgegevens mogelijk te maken. De partijen gaan onderzoeken hoe open science een plaats kan krijgen in de evaluatie en waardering van onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksvoorstellen.

De partijen zorgen er tot slot voor dat het brede publiek de weg weet naar publicaties en de data en dat er protocollen komen om onderzoeksgegevens volgens de FAIR-principes te delen (vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en herbruikbaar). Ook blijven zij onderhandelen met de wetenschappelijke uitgevers, waar zij de afgelopen twee jaar al successen mee bereikt hebben. Voor uitgevers betekent open science een ingrijpende verandering, omdat open access het bestaande verdienmodel verandert.

‘Het is gelukt om nationaal de handen op elkaar te krijgen om wetenschappelijke artikelen in alle openheid te publiceren. De ambitie is honderd procent open access. Daar komen nu onderzoeksgegevens bij. Daardoor kunnen anderen, onderzoekers, ondernemers en alle andere belangstellenden gebruik maken van de laatste wetenschappelijke inzichten zonder zich in allerlei bochten te hoeven wringen’, aldus staatssecretaris Dekker in een persbericht. ‘Met dit plan van aanpak kan Nederland zijn toppositie in de wereld vasthouden. Open science versnelt en verbetert onderzoek en innovatie en dat zorgt voor economische groei, meer banen en antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.’

De ontwikkelingen zijn te volgen op www.openscience.nl.