José Sanders benoemd tot hoogleraar Narratieve Communicatie

José Sanders is met ingang van 1 februari jl. benoemd tot hoogleraar Narratieve Communicatie, oftewel storytelling, aan de Radboud Universiteit. Sanders is sinds 2009 universitair hoofddocent Communicatie- en Informatiewetenschappen aan deze universiteit.

Narratieve communicatie – een mooie vertaling van het woord storytelling – staat sterk in de belangstelling, nu informatie door de opkomst van nieuwe media steeds breder beschikbaar is en argumenten minder effect lijken te hebben. Verhalen worden meer en meer gebruikt waar argumentatie niet begrijpelijk is of niet (genoeg) overtuigingskracht heeft. Maar in de nieuwe media ‘rondzingende’ verhalen kunnen argumentatieve communicatie ook tegenwerken; want wat waar is, of wat beredeneerd kan worden, lijkt soms minder relevant dan wat werkt. En dat is wat verhalen doen: ze werken.

Hoe worden verhalen in print- en social media verteld en verspreid? Hoe kan het sterke effect van verhalen verklaard worden?  Bij welke doelgroepen en doelstellingen kunnen verhalen effectief zijn? En ook: tot op welke hoogte is de strategische inzet van verhalen verdedigbaar?

Dit zijn vragen waarmee Sanders zich gaat bezighouden in haar onderzoek naar narratieven, dat zich enerzijds richt op hun talige vormen (structuur en stijl) en cognitieve representatie, en anderzijds op hun communicatieve functie in toepassingen door organisaties, zoals in de narratieve journalistiek en narratieve gezondheidscommunicatie.