Naslagwerk: Trefwoorden voor de informatieprofessional

Rob Kramer, voormalig hoofdinspecteur bij de Erfgoedinspectie, stelde voor KIA (Kennisnetwerk Informatie en Archief) een naslagwerk voor informatie- en archiefprofessionals samen: Trefwoorden voor de informatieprofessional, van actieve openbaarmaking tot zorg voor archiefbescheiden

Het is bedoeld voor iedereen die zich met de informatiehuishouding van overheden en de archieffunctie bezighoudt. De wereld van informatieprofessionals, ICT’ers en archivarissen is mede door de digitalisering één groot vakgebied geworden. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal. Dit naslagwerk kan daarbij helpen, zo stelt KIA.

De uitgave verklaart de meest voorkomende trefwoorden. Het gaat daarbij om vaktechnische begrippen, wettelijke voorschriften, normen en standaarden. Ze worden op hoofdlijnen en in samenhang met andere begrippen beschreven. Daarnaast vind je er organisaties en platforms terug die een rol spelen in de ontwikkeling, standaardisatie en kennisdeling op het gebied van informatie en archief. De inhoud is gebaseerd op de Archiefwet 1995 en op de meest gangbare en betrouwbare (digitale) bronnen.

Trefwoorden voor de informatieprofessional is als e-pub te downloaden en als pdf.

In de uitgave is nog geen rekening gehouden met aangekondigde wetswijzigingen, zoals de modernisering van de Archiefwet. Zodra deze zijn vastgesteld, zal KIA de e-pubuitgave actualiseren.