Microsoft Nederland benoemt eerste chief hybrid officer

Microsoft Nederland heeft een nieuwe functie in het leven geroepen om de transformatie van zijn hybride manier van werken verder te stimuleren: de chief hybrid officer (cho). Het bedrijf wil hiermee ook andere organisaties meenemen in hun zoektocht naar de beste manier om, in de nasleep van de pandemie, de toekomst van het werk vorm te geven.

De cho van Microsoft Nederland is Shanna Bosmans. Hoewel technologie heeft bewezen de basisinfrastructuur te leveren voor werken op afstand en hybride werken, gelooft zij dat het nu tijd is om zich te richten op de mensen en het doorbreken van oude gedragspatronen in het werk en de organisatiecultuur. ‘We zijn niet meer dezelfde mensen die begin 2020 naar huis werden gestuurd na de uitbraak van de pandemie. De afgelopen twee jaar is de manier waarop we werk definiëren als onderdeel van ons leven drastisch veranderd. Wat we nu zien gebeuren, is dat mensen de neiging hebben terug te vallen in hun oude werkgewoonten. Het is mijn taak om dit gedrag aan de kaak te stellen en bij te dragen aan een cultuurverandering binnen organisaties die ultieme flexibiliteit, zorg, welzijn en asynchroon werken mogelijk maakt, met kantoren die veranderen in sociale hubs.’

Geen one-size-fits-all

Daarbij geldt volgens Bosmans niet ‘one-size-fits-all’. ‘Onze voorkeuren verschillen en ons privé- en werkleven vraagt om flexibele werkschema’s. We moeten inzien dat de enige manier waarop een bedrijf of organisatie tegenwoordig succesvol kan zijn, is door werknemers de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen waar, wanneer en hoe ze werken, in harmonie met hun persoonlijkheid en levensstijl. Het is daarbij essentieel voor organisaties en managers om duidelijke werkafspraken te maken met werknemers in overeenstemming met de organisatiecultuur.’

Work Trend Index-onderzoek 

De weg van Microsoft naar hybride werken begon lang voordat de pandemie dit in een stroomversnelling bracht. Deze ervaring en de vroege lessen die daaruit werden getrokken, bleken waardevol tijdens de pandemie. Microsofts jaarlijkse Work Trend Index-onderzoek van 2022 laat zien dat organisaties over de hele wereld echter nog steeds uitdagingen ondervinden om hybride werk te laten werken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat meer dan een derde (39%) van de Nederlandse werknemers die momenteel hybride werken, het komende jaar volledig op afstand wil werken, maar dat managers zich niet gesterkt voelen om teamnormen te creëren om dit te faciliteren. Zo’n twee derde (65%) van de managers in Nederland zou willen dat ze meer konden doen om verandering voor hun team te realiseren, maar heeft niet de invloed of de middelen. Bovendien geeft meer dan de helft (56%) van de managers aan dat het management ‘out of touch’ is met de werkvloer. Slechts 23 procent van de werkgevers heeft teamafspraken gemaakt over wanneer, hoe en waarom men naar kantoor gaat.

People, Places en Processes

Leidinggevenden moeten een nieuw werkmodel creëren rond 3 P’s, stelt Bosmans: People (inclusief asynchroon werken waarbij technologie het mogelijk maakt samen te werken zonder tegelijkertijd in dezelfde ruimte of online meeting te hoeven zijn. Daarbij ligt de focus op het verbeteren van de harmonie tussen werk en privé), Places (kantoorruimtes die sociale ontmoetingsplekken worden om de momenten waarop je juist fysieke meetings wilt hebben te faciliteren), en Processes (creëren van handvatten die managers helpen werknemers te managen en te coachen).

Shanna Bosmans