Nieuw online bronnenplatform voor Fries onderwijs: GeschiedenisLokaal Fryslân

Op donderdag 14 april gaat het nieuwe bronnenplatform geschiedenislokaalfryslân.nl online. De site voorziet in de behoefte van Friese scholen naar online bronnen en lesmateriaal over erfgoed in Friesland. Docenten en leerlingen kunnen er onderzoek doen naar gedigitaliseerde historische bronnen uit hun eigen omgeving.

GeschiedenisLokaal Fryslân is een initiatief van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Tresoar en Fries Verzetsmuseum namens alle erfgoedinstellingen in Friesland. De site is gevuld in samenwerking met studenten van de lerarenopleiding Geschiedenis van NHL Stenden Hogeschool. Het platform maakt onderdeel uit van het landelijk netwerk geschiedenislokaal.nl, dat regionale historische bronnen van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen toegankelijk maakt. Op de site zijn de bronnen – filmpje, document, foto, plattegrond of tijdlijn – gegroepeerd per tijdvak, thema en locatie. Bij de bronnen wordt kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden. Hiermee maken leerlingen en docenten kennis met de historie van het dorp, de stad of de regio waarin zij wonen.

Bronnen en lessen duurzaam delen

Aan het concept GeschiedenisLokaal kunnen erfgoedinstellingen uit het hele land deelnemen – zelfstandig, maar ook met een aantal archieven en musea gezamenlijk. In Friesland hebben HCL, Tresoar en Fries Verzetsmuseum de eerste stap gezet, maar andere Friese erfgoedinstellingen kunnen zich bij geschiedenislokaalfryslan.nl aansluiten. Dit geldt ook voor docenten in het onderwijs en voor studenten van de lerarenopleiding, die zo hun bronnen en lessen duurzaam kunnen delen met collega’s. 

GeschiedenisLokaal Fryslân richt zich voorlopig op het voortgezet onderwijs, maar is in een later stadium ook geschikt voor het primair onderwijs.