Meer dan 50.000 publicaties op HBO Kennisbank

De HBO Kennisbank behaalde begin september de mijlpaal van 50.000 online publicaties en scripties. Via deze kennisbank publiceren studenten, lectoren en onderzoekers van hogescholen artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken. Deze zijn zoveel mogelijk open access beschikbaar voor uitwisseling en (her)gebruik.

De 50.000 online publicaties zijn afkomstig van een grote groep mensen binnen 25 hogescholen in Nederland. Samen zetten zij zich in om beschikbare kennis van lectoren, onderzoekers en studenten via de HBO Kennisbank wereldwijd toegankelijk te maken. Deelnemende hogescholen bepalen zelf welk materiaal gepubliceerd wordt en toegankelijk is via de kennisbank.

Kennis open access beschikbaar

Een belangrijk streven van HBO Kennisbank is het open access toegankelijk maken van publicaties en scripties. Hierdoor hebben zoveel mogelijk mensen directe toegang tot de resultaten van praktijkgericht onderzoek. Volgens de HBO Kennisbank draagt de kennis uit de kennisbank op deze manier bij aan bijvoorbeeld innovatieve ideeën voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Ook zou het een bron van inspiratie vormen voor de (door)ontwikkeling van nieuwe of bestaande producten en diensten of voor (vervolg)onderzoek.

(Bron:www.surf.nl)