DEN lanceert open call for ideas pionierprojecten

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering stelt een geldbedrag van 210.000 euro beschikbaar voor ideeën over de innovatieve inzet van digitale toepassingen in de kunstensector. Met deze  Open call for ideas voor pionierprojecten wil DEN samen met de kunstensector een basis leggen voor digitalisering in deze sector.  Kunstinstellingen en kunstenaars worden opgeroepen om uiterlijk 19 oktober 2018 hun ideeën in te dienen.

DEN nodigt kunstinstellingen uit om ideeën aan te dragen voor digitale toepassingen op het gebied van het creatieproces, publieksbenadering en -participatie of rond het digitaal vastleggen van de artistieke erfenis. Gezocht worden veelbelovend ideeën waarbij het maken van kunst, digitalisering en innovatie elkaar versterken en die de potentie hebben om concreet uitgewerkt te worden.

Waarom deze call?

De inzet van digitale technieken bij het maken van kunst, het bereiken van publiek en culturele educatie staat nog in de kinderschoenen. Technologie biedt veel mogelijkheden voor de kunsten. Innovaties kunnen meerwaarde bieden om artistieke ervaringen over te brengen en om op nieuwe manieren te verbinden met het publiek. Deze nieuwe mogelijkheden wil DEN samen met de kunstensector onderzoeken, om zo tot nieuwe inspirerende voorbeelden voor de cultuursector te komen.

Lancering en Q &A’s tijdens het Nederlands Theater Festival

Afgelopen vrijdag 7 september werd tijdens het Nederlands Theater Festival uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van het Nederlands Theatergeheugen. Yolande Melsert van de NAPK deed hiervoor vorige week een dringende oproep in de Theaterkrant. Sinds de opheffing van het TIN ligt de taak van het archiveren van het theatererfgoed bij de sector zelf, maar er is veel behoefte aan inspiratie en kennis voor een effectieve digitaliseringspraktijk. Digitale innovatie kan hierbij helpen, maar inspirerende voorbeelden zijn er nog niet of nauwelijks.

Daarom wil DEN deze voorbeelden samen met de sector ontwikkelen. Tijdens het Nederlands Theater Festival wordt er in het extra programma Nieuwe Grond in verschillende sessies verder stilgestaan bij de toekomst van het Theatergeheugen. DEN zal bij een aantal van deze Q & A sessies aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de call.

In de volgende Q & A-sessies tijdens het Nederlands Theater Festival zal Marcus Cohen meer vertellen over de call:

  • Woensdag 12 september / 14:00 – 16:00
  • Donderdag 13 september / 16:00 – 18:00

 

Hoe werkt het?

Na de deadline voor aanmelding op 19 oktober 2018 vindt in samenspraak met een panel een selectie plaats van maximaal drie ideeën. DEN ontwikkelt samen met kunstinstellingen of individuele kunstenaars de gekozen ideeën tot een demo, prototype of pilot. Daarvoor is in totaal 210.000 euro beschikbaar.

Op basis van een doorontwikkeling van het gekozen idee naar een concreet projectplan en de projectbegroting wordt dit beschikbare bedrag verdeeld over de drie projecten. Het bedrag kan bijvoorbeeld besteed worden aan inhuur van externe expertise, de inkoop van digitale technieken, de inhuur van audio-videomateriaal, de afkoop van rechten, et cetera.

Omdat DEN geen subsidieorganisatie is, houdt DEN het beheer over de besteding van het bedrag dat ten goede komt aan de projecten.

Lees hier meer over de criteria en verdere informatie

(bron: DEN; afbeelding via pixabay.com)