Mediakunst op Wikipedia wil collecties en metadata toegankelijker maken

LIMA, het expertisecentrum voor media- en digitale kunst in Nederland, heeft onlangs met projectpartners Wikimedia Nederland, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Frans Hals Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het project Mediakunst op Wikipedia gelanceerd.

De samenwerkende partijen hebben een tweeledige visie met het project. Zij willen mediakunst uit Nederlandse collecties toegankelijker maken voor een breed publiek en meer zichtbaarheid voor deze nog onderbelichte kunstvorm genereren. Daarnaast biedt dit project de kans om metadata gecontroleerd toegankelijk te maken als linked open data.
Een van de doelen van dit driejarige project is het publiceren van vijfhonderd Wikipedia-artikelen over mediakunstenaars en hun werken uit de collecties van het Stedelijk Museum, Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, de RCE en LIMA. Om dit te bereiken wordt actief gebruikgemaakt van Wikipedia en nauw samengewerkt met de Wikipediagemeenschap en nationale universiteiten.
Om publieksbereik en kennisdeling te optimaliseren, zijn de projectpartners momenteel bezig met het ontwikkelen van een eigen online omgeving voor het project waarin de mediakunstwerken en hun makers centraal staan. 

Schrijfmiddagen
De artikelen over de kunstwerken en de kunstenaars worden tijdens maandelijkse schrijfmiddagen onder begeleiding van de instellingen en Wikimedia gegenereerd. Daartoe organiseren de projectpartners samen met LIMA en een universitaire partner schrijfsessies met een thematische focus. Zo stonden bij de RCE, waar de eerste schrijfmiddagen intussen hebben plaatsvonden, vrouwelijke kunstenaars uit hun collectie in het middelpunt. Het Van Abbemuseum organiseert in het najaar van 2021 een drietal sessies in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Open Universiteit, die de sessies hebben opgenomen in hun curriculum. Het Stedelijk Museum werkt samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en neemt kunstenaars en werken uit hun collectie Time-based media als vertrekpunt.
In 2022 en 2023 staan openbare schrijfsessies in Nederland en internationale sessies op de projectagenda. Door met verschillende (internationale) partners en hun aanvullende inhoudelijke expertise samen te werken, willen de projectpartners een zo breed mogelijk inhoudelijk spectrum van mediakunst op Wikipedia, en willen zij de nieuwe online omgeving delen met het publiek.

Metadata als linked open data
Tijdens het project worden onder leiding van dataspecialisten metadata over mediakunst, mediakunstenaars en mediakunstwerken ingevoerd in Wikidata, de referentiedatabase onder Wikipedia. Dit is een unieke kans om metadata gecontroleerd en online toegankelijk te maken als linked open data, wat bijdraagt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de collecties. Bij dit traject zijn diverse nationale en internationale kennispartners betrokken, waaronder Netwerk Digitaal ErfgoedDEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatieZKM (Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, Duitsland) en Meemoo (voorheen PACKED, België).

Beeld: Gif 200E Copyright Mediakunst.net – Source Image: Videostill, Rituals We Wish We Had, Jules van Hulst & Douwe Dijkstra, LIMA Collection.