Marco de Niet (DEN) stapt over naar Universitaire Bibliotheken Leiden

Marco de Niet start op 18 september als divisiemanager onderzoek- en onderwijsdiensten en plaatsvervangend directeur bij de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Hij volgt drs. Kees Konings op die per 1 oktober 2017 met pensioen gaat. De Niet is sinds 2007 directeur van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector.

DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening. Als directeur van DEN heeft Marco zich ingezet voor het versterken van de dwarsverbanden tussen digitaal erfgoed en wetenschap, door participatie in het NWO-programma CATCH, projecten als Nederlab en CLARIAH en als lid van de Nationale Onderzoeksraad Erfgoed.

Voorafgaand aan zijn rol bij DEN was Marco de Niet onder meer hoofd van de afdelingen innovatieve projecten en digitale duurzaamheid bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De Universitaire Bibliotheken Leiden meldt dat De Niet ‘grote expertise mee[brengt] op het gebied van digitalisering, informatiemanagement, digitale dienstverlening en beleidsontwikkeling’. Hij is ook een veelgevraagd spreker op conferenties en treedt op als adviseur van overheden, subsidiefondsen, brancheorganisaties en besturen van instellingen. Daarnaast heeft De Niet een groot internationaal netwerk en bekleedt hij bestuurs- en adviesfuncties bij onder meer het Netwerk Digitaal Erfgoed, Europeana, de Taalunie, UNESCO-NL, het Netwerk Oorlogsbronnen en Atria.

In de eerstvolgende IP (nr. 6; verschijnt eind augustus) kijkt Marco de Niet in een interview terug op 11 jaar DEN.

Beeld: Marco de Niet; foto: Anne Reitsma