LIMA kondigt Digital Care-project aan voor conservering digitale kunst

Op 17 maart gaat tijdens LIMA’s symposium Transformation Digital Art 2023 het project Digital Care van start, dat is ontwikkeld om antwoorden te zoeken op vragen over conservering en presentatie van digitale kunst.

Met Digital Care worden digitale kunstwerken via een open proces gepresenteerd. Van maart tot oktober 2023 zullen iconische werken, waaronder The Living (1997-1998) van Debra Solomon, Ideofoon (1970-2013) van Dick Raaijmakers en Institute of Artificial Art (1990-present) van Remko Scha worden getoond en bevraagd op verschillende locaties in het land. In gesprek met kunstenaars, wetenschappers, producenten, technici en het publiek zal worden onderzocht wat het betekent om deze werken vandaag de dag te presenteren en toegankelijk te houden voor toekomstige generaties.

Digital Care is ontwikkeld om antwoorden te zoeken op vragen over conservering en presentatie van digitale kunst in samenwerking met de partners iii, Sonic Acts,V2_, Creative Coding Utrecht, Koninklijk Conservatorium, MU, TETEM en AKI ArtEZ. Bij dit proces zullen zo veel mogelijk experts en geïnteresseerden worden betrokken. Digital Care moet ook de samenwerking bevorderen met culturele instellingen waar de werken ooit zijn gemaakt of die een relatie hebben met een van de werken.

Opmaat naar REBOOT-tentoonstelling 

Digital Care gaat feestelijk van start op 17 maart tijdens LIMA’s symposium Transformation Digital Art 2023 en werkt toe naar REBOOT. Baanbrekende digitale kunst, een tentoonstelling. REBOOT wil kunst en digitale cultuur uit de begintijd van de computer en het internet, toen Nederland een voortrekkersrol speelde in de digitale cultuur, vanuit het heden belichten en hun betekenis voor de toekomst onderzoeken. De titel REBOOT verwijst naar de vraag hoe vroege digitale cultuur de technologische samenleving kan helpen vormgeven.

De tentoonstelling, een samenwerking van Het Nieuwe Instituut en LIMA, vindt plaats van 5 oktober 2023 tot 1 april 2024 in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Institute of Artificial Art, Remko Scha.

Foto boven: The Living, Debra Solomon.