Sennay Ghebreab benoemd tot hoogleraar Socially Intelligent AI

Sennay Ghebreab is onlangs benoemd tot hoogleraar Socially Intelligent AI aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ghebreab richt zich op het identificeren van manieren waarop AI-systemen bestaande ongelijkheden in de samenleving weerspiegelen of versterken. Ook zet hij zich in om AI-systemen te gebruiken om deze ongelijkheden te helpen bestrijden.

Het onderzoek van Ghebreab bevindt zich op het snijvlak van twee grote transformaties: de diversificatie en de digitalisering van de samenleving. Terwijl de samenleving demografisch blijft veranderen, krijgt technologie steeds meer invloed. Het doel van sociaal intelligent AI-onderzoek is om technologie te creëren die het algemeen belang op een rechtvaardige en inclusieve manier bevordert. Ghebreab: ‘Hoewel het betreurenswaardig is dat AI-systemen mensen discrimineren en bijdragen aan maatschappelijke ongelijkheid, zijn diezelfde systemen momenteel puur een afspiegeling van de samenleving. Ze laten de fundamentele gebreken zien die daarin bestaan en bieden een unieke kans om die gebreken te kwantificeren en aan te pakken.’

Als oprichter en wetenschappelijk directeur van het Civic AI Lab werkt Ghebreab al enige tijd samen met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken om deze vraagstukken op te pakken, onder meer op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit en milieu. ‘Om ervoor te zorgen dat AI een positieve impact heeft op de samenleving, is het essentieel dat we samenwerken met kennisinstellingen, overheden, het maatschappelijk middenveld en individuen van alle achtergronden’, aldus Ghebreab.

Fotocredit: Arenda Oomen