Letterkundig Museum verwerft literaire nalatenschap Arendsoog-auteurs Jan en Paul Nowee

Het Letterkundig Museum is in het bezit gekomen van de literaire nalatenschap van de Haagse schoolmeester en schrijver J. Nowee (1901-1958) en zijn zoon P. Nowee (1935-1993).

Beide auteurs overleden op 57-jarige leeftijd en werden bekend door de immens populaire Arendsoog-serie, die vader Jan in 1935 startte en waaraan zijn zoon Paul 43 delen toevoegde. De katholieke cowboyverhalen over Arendsoog en Witte Veder vormden het door Rome goedgekeurde antwoord op de ruwe boeken van Karl May. In 1993 verscheen het 63ste en laatste deel, Arendsoog…premiejager? De collectie bestaat onder andere uit typoscripten, fanmail, correspondentie met Uitgeverij Malmberg, plakboeken met knipsels en foto’s, reclamedrukwerk en drie schrijfmachines waarmee vader en zoon Nowee hun verhalen schreven.

Naar aanleiding van deze aanwinst is een kleine expositie ingericht, die valt in de reeks kortlopende actuele tentoonstellingen van het museum. De looptijd ervan is afhankelijk van de literaire actualiteit.