Leerlingen ROC Friese Poort starten met FryskLab Elements

Op woensdag 26 maart starten leerlingen van ROC Friese Poort Drachten met een pilot challenge over water en energie.De challenge is onderdeel van het lesprogramma FryskLab Elements en is geformuleerd samen met Vitens en Wetsus. Binnen de challenge worden de leerlingen uitgedaagd om bestaande ideeën en concepten te bestuderen, te verbeteren, te mixen en te kijken of er iets heel nieuws kan worden bedacht. Ook het pitchen van een concept en de marketing is onderdeel van de challenge.

FryskLab Elements is het onderwijsprogramma van FryskLab en bestaat uit een reeks lessen, workshops en challenges rondom de thema’s watertechnologie, duurzame energie en nieuwe ambachtelijkheid. Aan de hand van deze thema’s maken jongeren kennis met een Fablab, de faciliteiten van FryskLab, digitale fabricagemethoden en prototypingtechnieken. Ze leren in het programma op een andere manier te kijken naar hoe de ‘dingen’ in de wereld gemaakt zijn en daarover kritische vragen te stellen en de systemen erachter beter begrijpen. Aan de hand van deze nieuwe maakprincipes ontwikkelen we een herwaardering voor de oude ambachten waarin vakmanschap en denken door te maken centrale uitgangspunten zijn.

FryskLab is het mobiele FabLab (fabrication laboratory) van Fryslân, een initiatief van Bibliotheekservice Fryslân (BSF). Met FryskLab wil BSF onderzoeken hoe creatieve maakprocessen bijdragen aan de creatieve, technische en ondernemende vaardigheden van met name kinderen en jongeren. Aan de hand van een project dat drie jaar loopt wordt de praktische inzetbaarheid en implementatie van FryskLab onderzocht en beproefd. Het principe van de Bibliotheek als platform vormt de basis voor het project. FryskLab Elements is mogelijk gemaakt dankzij een subsidiebijdrage van SNS REAAL.