Cubiss publiceert tweeluik over bibliotheken en communities

Trudy Raymakers heeft in opdracht van Cubiss twee e-papers geschreven over bibliotheken en communities, onder de titel No Copy Paste.

Volgens Cubiss is de verklaring voor de populariteit van communities en community building even eenvoudig als urgent : de toekomst van bibliotheken hangt voor een groot deel af van de betrokkenheid van de gemeenschap. Die urgentie was voor de organisatie de voornaamste reden om de e-papers te publiceren.  De publicaties moeten inzicht bieden in de aard van communities, een antwoord geven op de vraag waarom bibliotheken zich er mee bezig moeten houden, en handreikingen bieden om er mee aan de slag te gaan.

De e-papers worden gepubliceerd als tweeluik. Deel 1 is nu verschenen en bevat een verkenning van het begrip community en een overzicht van de belangrijkste soorten communities. Deel 2 verschijnt eind maart. Daarin wordt ingegaan op de praktijk van het vormen van een community. Er worden inspiratiemodellen voor community-vorming in bibliotheken geboden, er wordt ingegaan op de rol van de communitymanager en op de do’s en dont’s bij het vormen van een community.