Leerhuis Informatiehuishouding gelanceerd voor IP’ers overheid

Op 21 december is, vanuit het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), het Leerhuis Informatiehuishouding gelanceerd, een plek exclusief bedoeld voor informatieprofessionals bij de rijksoverheid. Het moet helpen om de Haagse informatiehuishouding naar een hoger plan te tillen.

In het Leerhuis Informatiehuishouding vindt de IP’er een divers aanbod van opleidings- en ontwikkelactiviteiten, bedoeld voor iedereen die actief is in het vakgebied informatiebeheer. Dit zijn niet alleen vakinhoudelijke opleidingsactiviteiten, maar ook trainingen gericht op het ontwikkelen van (communicatieve) vaardigheden. ‘In het Leerhuis vind je “formele” leervormen als klassikale cursussen en e-learnings en “informele” leervormen als leerexpedities, challenges, serious gaming, coachingstrajecten en intervisie. Op deze manier bieden we maatwerk in de professionele ontwikkeling van alle informatieprofessionals in het vakgebied informatiebeheer’, aldus projectleider Eric Kokke.

Ambassadeurs inzetten

De doelgroep van het Leerhuis bestaat (potentieel) uit zo’n 4500 rijksmedewerkers. Om deze doelgroep optimaal te kunnen bereiken wil het Leerhuis graag ‘ambassadeurs’ inzetten: collega’s binnen departementen, uitvoeringsorganisaties en andere rijksinstellingen die vanuit hun netwerk goede toegang hebben tot de doelgroep en zicht hebben op ontwikkelbehoeftes binnen hun organisatie op het gebied van informatiehuishouding. ‘Uiteindelijk streven we naar een wisselwerking tussen de ambassadeurs en het Leerhuis. Door over en weer ideeën uit te wisselen kunnen we het vakgebied informatiehuishouding en de mensen die eraan werken op een hoger niveau brengen.’