Lancering Europees netwerk geletterdheid in Wenen

Tachtig Europese organisaties uit 28 verschillende landen hebben zich vanaf vandaag verzameld in Wenen voor de start van het European Literacy Policy Network ELINET, een Europees netwerk dat zal samenwerken rondom geletterdheid. Vanuit Nederland nemen o.a. Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven deel.

ELINET wil laaggeletterdheid bestrijden én voorkomen. Een op vijf Europese 15-jarigen en ongeveer 75 miljoen volwassenen kunnen onvoldoende lezen en schrijven. Dat reduceert hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt het risico op armoede en sociale uitsluiting. Morgen om 15.00 uur zal H.K.H. Prinses Laurentien ELINET lanceren op het meerdaagse congres (PDF) in Wenen. Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd, zal een toelichting geven in een videoboodschap.

ELINET komt voort uit de EU High Level Group on Literacy die H.K.H. Prinses Laurentien voorzat. In 2011 werd de High Level Group (HLG) of experts op het gebied van geletterdheid geïnstalleerd. De groep onderzocht op welke wijze het niveau van geletterdheid van kinderen en volwassenen bevorderd kan worden. In het eindrapport presenteerde de HLG aanbevelingen voor een structurele aanpak van laaggeletterdheid in de EU. In navolging van het werk van deze groep ontstond het initiatief om een Europees netwerk te creëren dat zich toelegt op bewustwording, beleidsvorming en kennisuitwisseling. ELINET is hier het resultaat van. De organisaties binnen het netwerk zullen niet alleen informatie verzamelen, maar ook actie ondernemen om het aantal laaggeletterde kinderen, adolescenten en volwassenen tot 2020 te verminderen.

Voor Nederland maken Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven deel uit van het netwerk, net als Expertisecentrum Nederlands, CINOP en Eblida. De Universiteit van Keulen (Prof. Dr. Christine Garbe, Martin Gross), organiseert de lancering in samenwerking met de Oostenrijkse Boekenclub in Wenen. De officiële opening vindt plaats in het Oostenrijkse federale Ministerie van Wetenschap en Onderzoek. Tachtig organisaties, stichtingen, centra, beleidsmakers en andere groeperingen uit 28 landen nemen deel. Zes onder hen maken deel uit van het Europese leesbevorderingsnetwerk EU-read.