Koninklijke Bibliotheek koopt zeldzame Hot Printing van H.N. Werkman

Eind vorig jaar heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) met steun van de New Yorkse B.H. Breslauer Foundation het zeldzame Hot Printing kunnen aankopen, een boekje van H.N. Werkman.

Dit meldt de bibliotheek op haar website. Het boekje bestaat uit een omslag met deze titel, twee prenten en de tekst ‘Hoopvol begin 1936’. Daarnaast bezit de KB zestien losse prenten en drie tekstbladen uit dezelfde reeks, en heeft hiermee een complete set. De KB stelt Hot Printing beschikbaar als bladerboek op de KB-website, met uitvoerige toelichting.

H.N. Werkman maakte een serie kleurrijke prenten onder de noemer ‘hot printing’. Hij combineerde een aantal ervan tot boekjes die uiterst zeldzaam zijn, en nog zeldener op de markt komen. De erven van uitgever Ate Zuithoff (1912-2009) boden diens exemplaar van Hot Printing eind 2013 via Antiquariaat André Swertz aan; de KB was zo gelukkig dit exemplaar – dat in perfecte staat verkeert en waar de kleuren van afspatten – te kunnen aanschaffen. Hot Printing is een belangrijke aanvulling van de Werkman-collectie die de KB al bezit. Conservator Paul van Capelleveen voerde onderzoek uit aan alle bekende exemplaren met hulp van Werkman-deskundigen Jikke van der Spek en Anneke de Vries. De laatste droeg ook bij aan de toelichting op het bladerboek. Door de resultaten van dit onderzoek kan de studie naar Werkmans productie van eind jaren dertig een belangrijke impuls krijgen.