Engelstalige Schadeatlas bibliotheken beschikbaar

Metamorfoze heeft in samenwerking met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een Engelstalige Schadeatlas bibliotheken uitgegeven: Library Damage Atlas. Deze Schadeatlas is een vertaling van de Nederlandstalige atlas die in 2014 is uitgekomen. 

De atlas geeft een beschrijving van alle schadebeelden die relevant zijn bij de ontwikkeling van een behouds- en beheerplan en is een waardevol naslagwerk. Het biedt een overzicht van de schadebeelden in bibliotheekcollecties.

Schadebeelden

Er staan tweeëntwintig veelvoorkomende schadebeelden in, verdeeld in vier groepen:

  • Schade aan de boekband: de buitenkant van een boek
  • Schade aan de boekconstructie: het openen en sluiten van een boek
  • Schade aan het boekblok: de feitelijke informatiedrager op perkament of papier
  • Biologische schadevormen: schimmel- en plaagdierschade.

Bij elke schadevorm is vermeld hoe deze is te herkennen, wat de mogelijke oorzaken zijn en welke gevolgen de schade kan hebben voor het boek als geheel. Verwijzingen geven de relaties aan met andere schadevormen. De atlas helpt ook om te beoordelen of een boek nog raadpleegbaar is. De schadevormen zijn geïllustreerd met meer dan honderdvijftig foto’s die speciaal voor deze uitgave werden gemaakt. Een aantal Vlaamse en Nederlandse bibliotheken stelden hiervoor hun schatkamers open.

Schadeatlas archieven

Metamorfoze gaf al eerder de Schadeatlas archieven uit die ook als Engelstalige versie beschikbaar is, de Archive Damage Atlas. Het hulpmiddel voor het bepalen van schadebeelden bij archieven.

De Library Damage Atlas is hier gratis te bestellen.

(bron: metamorfoze.nl)