KNVI-IP Inspiratiemiddag: wat kun je met Wikipedia?

Op 4 juni organiseert IP in samenwerking met KNVI-Onderwijs & Onderzoek bij het NIOD in Amsterdam een Inspiratiemiddag Wikipedia. Centraal staat de betekenis van Wikipedia voor bibliotheken, archieven en erfgoedinstellingen. Deze middag is een follow-up van het artikel dat Jos Damen en Ingeborg Verheul onlangs in IP publiceerden (‘Meer publiek bereiken met online encyclopedie’).
Maarten Brinkerink (redacteur IP en expert publieksparticipatie en innovatieve toegang bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) trapt de middag af met de resultaten van een onderzoek vanuit Open Cultuur Data naar de impact van erfgoedcollecties op Wikipedia.
redacteur IP en projectleider Research & Development bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid) trapt de middag af met de resultaten van een onderzoek vanuit open cultuurdata naar de impact van erfgoedcollecties op Wikipedia.
Verder spreekt Olaf Janssen (Wikimedia & open data coördinator bij de KB) over zijn project om alle verzetskrantentitels uit de Tweede Wereldoorlog uit Delpher via Wikipedia van extra context te voorzien.
Tim de Haan (werkzaam bij het Nationaal Archief) gaat in op het belang van de Wikipedia-community in relatie tot het Nationaal Archief. Hoe is het NA door middel van beelddonaties, aanspreekbaar voor wikipedianen en waar nodig faciliterend richting de community? En hoe kan de bruikbaarheid en zichtbaarheid van de NA-collecties op Wikipedia worden vergroot?
Richard Rogers (hoogleraar New Media and Digital Culture aan de UvA) vertelt over Wikipedia als onderzoeksobject. Ook zullen in korte pitches de valkuilen en successen uit de praktijk van Wikipedia aan bod komen.
Praktische informatie: Gastheer voor deze middag is het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam. Inloop vanaf 13.30 uur, start om 14 uur, einde om 17.00 uur met aansluitend een borrel.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De middag is alleen toegankelijk voor IP-abonnees en KNVI-leden. Toegang is gratis. KNVI-leden kunnen voorafgaand aan deze Inspiratiemiddag de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNVI bezoeken (van 12.30-13.30 uur).
DE MIDDAG IS INMIDDELS VOLGEBOEKT