KNAW-onderzoeksfonds 2016 toegekend aan onderzoeksvoorstel tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit

Aan het onderzoeksvoorstel TRIADO – Tribunaalarchieven als digitale onderzoeksfaciliteit – is het KNAW-onderzoeksfonds 2016 toegekend. Het KNAW-instituut NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies diende het voorstel namens Netwerk Oorlogsbronnen en met projectpartners Huygens ING (KNAW) en het Nationaal Archief in. Het TRIADO-project gaat in januari 2017 van start en loopt tot juli 2019.

Binnen het 2,5 jarige project worden aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkend om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. Dit met als doel een efficiënte en effectieve methodiek te ontwikkelen om grote hoeveelheden ongestructureerde, analoge data uit archiefcollecties om te werken naar bruikbare digitale onderzoeksdata.

Het TRIADO-project slaat een brug tussen de ontwikkelingen op het gebied van Digital Humanities en collectiehoudende instellingen. Een van de belangrijkste punten uit het project is het verbeteren van de beschikbaarheid van erfgoedcollecties op een gestandaardiseerde wijze. Zo creëer je bruikbare digitale data waar onderzoekers mee uit de voeten kunnen. Nu werken DH-projecten voortdurend met dezelfde collecties. Instellingen weten onvoldoende hoe ze hun collecties gereed kunnen maken voor nieuw digitaal wetenschappelijk onderzoek. Het TRIADO-project moet hier verbetering in brengen.

Lees verder op www.niod.knaw.nl.