KNAW Humanities Cluster en Fryske Akademy werken samen in historische TomTom

KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy werken samen in het zogenaamde HisGIS-project. Hierin worden tools gebouwd om bijvoorbeeld landsgrenzen uit data te halen, om historische kaarten makkelijker met elkaar te vergelijken.

Vanaf 1 december 2019 werken het KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy samen in het HisGIS-project van Hans Mol en Thomas Vermaut. Zij zijn de drijvende krachten achter HisGIS en samen vormen zij een Geo-team binnen de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster. Thomas Vermaut komt in dienst van het Cluster en Hans Mol is gedetacheerd vanuit de Fryske Akademy.

Het nieuwe Geo-team bouwt tools om geografische contouren, zoals landsgrenzen, en entiteiten uit data te halen, historische kaarten makkelijker met elkaar te vergelijken en de nieuwe data op verschillende manieren te analyseren. Dankzij het beschikbaar komen van nieuwe datasets en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zijn de mogelijkheden om data in tijd en ruimte met elkaar te vergelijken eindeloos.

Gertjan Filarski, directeur Digital Infrastructure van het KNAW Humanities Cluster, is enthousiast over de komst van Mol en Vermaut. ‘Binnen de Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen is een grote vraag naar een betrouwbare infrastructuur om data geografisch in kaart te brengen en te visualiseren. Hans en Thomas brengen een enorme hoeveelheid kennis en expertise mee. En met de komst van het HisGIS-project kunnen we op korte termijn ook nieuwe infrastructuur beschikbaar maken binnen CLARIAH PLUS en Time Machine.’

Historische Tomtom

HisGIS koppelt historische informatie aan gedigitaliseerde kaarten. His staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Een heel alledaagse GIS is de TomTom, maar met HisGIS kan je tijdreizen door het verleden van Nederland. HisGIS is opgezet per regio en per stad. De meeste provincies en een aantal grote steden zijn al in kaart gebracht. Op termijn moet het systeem heel Nederland omvatten. Omdat alle bestanden vrij beschikbaar zijn voor onderzoek bouwen bijvoorbeeld ook de verschillende Time Machines in Nederland op HisGIS. De kaarten en Time Machines zijn via een publieksviewer ook voor algemeen gebruik ontsloten op www.hisgis.nl.