KB start pilot online cursussen

Begin januari 2021 start de Koninklijke Bibliotheek (KB) met een pilot met online cursussen. Deze zullen tot eind 2021 gratis beschikbaar zijn voor alle bibliotheekleden.

De pilot vindt plaats in het kader van ‘Een leven lang ontwikkelen’, een van de drie maatschappelijke thema’s uit het Bibliotheekconvenant. Het thema valt uiteen in twee delen: basisvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (het vergaren van kennis en werken aan competenties). Vanuit het programma Basisvaardigheden lopen er al veel initiatieven. Voor de persoonlijke ontwikkeling van ‘zelfredzamen’ zijn er echter nog veel mogelijkheden voor de bibliotheek om haar maatschappelijke rol te versterken, aldus de KB. Reden om te starten met de pilot.

Circa 160 cursussen

Vanaf begin januari zal het online aanbod van verschillende aanbieders van online cursussen via bibliotheek.nl, onlinebibliotheek.nl en de WaaS-blueprintpagina’s tot eind 2021 gratis beschikbaar zijn voor alle bibliotheekleden. Bibliotheekleden kunnen, nadat ze zijn ingelogd met hun bibliotheekaccount, de cursussen volgen op de websites van de aanbieders. De leden kunnen er zelf online mee aan de slag, maar bibliotheken kunnen in het kader van blended learning de online cursussen ook inzetten bij hun fysieke en/of online programmering. Het gaat om zo’n 160 cursussen (pdf) op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. De online cursussen worden aangeboden door Soofos en GoodHabitz.

Verder komt er begin januari voor bibliotheken een promotietoolkit beschikbaar met posters, flyers en digitale uitingen. Daarnaast werkt de KB samen met SPN aan een inspiratiedocument voor bibliotheken en organiseert zij eind januari het webinar ‘Online ontwikkeling zelfredzame leden’, meldt de KB.

Mismatch

De KB voerde vanaf november 2016 tot eind 2018 al eens een pilot met online cursussen uit, zo schrijft Bibliotheekblad. In november 2018 werd besloten een punt achter deze pilot te zetten, omdat er volgens de KB sprake was van een mismatch tussen de gebruikers van de Online bibliotheek (veel hoogopgeleide 50-plussers) en het toenmalige cursusaanbod. ‘Zij gaven aan het huidige aanbod van een te laag niveau en/of een te lage kwaliteit te vinden. Zij zouden vooral ook graag cursussen volgen over onderwerpen als filosofie, geschiedenis, schrijven, kunstgeschiedenis en psychologie. De doelgroep voor wie het huidige niveau van de cursussen meer geschikt lijkt, bereiken we juist niet met de online Bibliotheek’, aldus de KB destijds.