Nederlandse AI Coalitie schrijft manifest voor mensgerichte AI

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) heeft een manifest geschreven voor mensgerichte artificiële intelligentie (AI). Vorige maand werd het aangeboden aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken.

Het zogeheten Manifest ‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie: een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen’ dat NL AIC vanuit de werkgroep Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie schreef, bouwt voort op de Europese ‘Ethics Guidelines for Trustworthy AI’ waarin juridische normen en ethische waarden van onze maatschappij centraal staan bij de ontwikkeling van AI-toepassingen. 

AI is zonder twijfel de meest invloedrijke technologie van dit moment, weet NL AIC. ‘Die invloed wordt zowel bejubeld als gevreesd. AI kan een positieve invloed hebben op de maatschappij en de economie, maar heeft ook een keerzijde. Deze grote impact van AI op mens en maatschappij brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. Zowel voor de ontwerpers en ontwikkelaars van AI-systemen als voor de toepassers en gebruikers ervan. Ook in de internationale verhoudingen is het streven naar verantwoorde AI van cruciaal belang. In de mondiale concurrentiestrijd profileert Europa zich immers steeds nadrukkelijker als “derde weg”, naast de kapitalistische benadering van big tech in het westen en de centralistische benadering van staatscontrole in het oosten. In deze derde weg staat de mens centraal.’

Nederland als kernspeler

Nederland heeft de potentie om een kernspeler te zijn in deze derde weg, aldus NL AIC. ‘Het wetenschappelijk onderzoek op AI-gebied is van hoog niveau en Nederland kent veel succesvolle AI-gerelateerde bedrijven. Het poldermodel van de Nederlandse economie vormt bovendien een uitstekende basis om overheid, wetenschap, bedrijfsleven en de samenleving met elkaar te verbinden. Daarnaast heeft het Nederlandse onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) en de ethiek van technologie een mondiale toppositie. Het gaat niet alleen om de algoritmes, maar ook om de vraag hoe, waar en door wie ze worden toegepast. ELSA Labs zijn het instrument dat Nederland daarvoor gaat inzetten, waarbij ELSA verwijst naar Ethical, Legal, and Societal Aspects. Bedrijven, overheid, kennisinstellingen en de inwoners van Nederland werken in deze labs samen aan maatschappelijk relevante onderwerpen met behulp van AI-methoden en -technieken.’

Het is tijd om deze unieke kracht van Nederland optimaal te benutten voor mensgerichte AI, vindt NL AIC. Wat hierin de uitdagingen zijn en hoe dit met alle partijen kan worden gedaan, staat beschreven in het manifest.