Het Nieuwe Instituut gaat na acht jaar verder als erfgoedinstelling

Vanaf 2021 gaat Het Nieuwe Instituut voor architectuur, design en digitale cultuur in Rotterdam verder als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken. Het vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers ‘houdbaar, bruikbaar en zichtbaar’ zijn beleid gericht op innovatie gestalte te geven. Guus Beumer zal per mei 2021 aftreden als algemeen en artistiek directeur.

Beumer kreeg in 2012 van het ministerie van OCW de opdracht om van de toenmalige sectorinstituten NAi, Premsela en Virtueel Platform een landelijke ondersteunende instelling voor de gehele ontwerpsector te maken, inclusief het beheer van de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. De disciplines architectuur, design en digitale cultuur zijn vervolgens onder leiding van Beumer allereerst vanuit een multidisciplinair perspectief benaderd.

Beumer laat het instituut gezond achter met een stevige inhoudelijke basis en een solide financiering. Met de collectie als voedingsbron heeft het Instituut onder zijn leiding een multidisciplinair onderzoeks- en tentoonstellingsprogramma ontwikkeld, leidend tot vele internationale uitwisselingen en bijdrages aan prestigieuze biënnale en triënnale-presentaties in Venetië, Sao Paulo, Istanbul, Milaan en Shenzhen. En tot de meerjarensamenwerking met TU Delft in de gedaante van het gezamenlijke Jaap Bakema Study Centre.

Digitaliseringsprogramma

Verder is er een innovatie- en digitaliseringsprogramma opgestart om de Rijkscollectie in de 21e eeuw vitaal en toegankelijk te houden voor onderzoekers en andere gebruikers. Het ministerie van OCW heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Het Nieuwe Instituut door de extra investering van 11 miljoen in dit erfgoedprogramma, getiteld Architectuur Dichterbij. Samen met het veld en in opdracht van het ministerie zijn tevens de eerste verkennende stappen gezet voor het netwerk design- en digitalecultuurarchieven. Op basis hiervan wordt tegemoetgekomen aan een verlangen van de sector en kunnen zowel design als digitale cultuur alsnog terugvallen op een geheugen.


Fotocredit: Cubic3 Design, archiefmateriaal, waaronder schetsen voor bureaulamp Nachtschade. Bruikleen uit het archief van Cubic3 Design (Ton Hoogerwerf en Gerwin van Vulpen). Vastgelegd voor Speculatief Design Archief, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam 2018. Art direction: Studio Veronica Ditting. Fotografie: Tim Elkaïm.