KB publiceert nieuwspagina over integratie taken voor openbare bibliotheken

Op 1 januari 2015 gaan vier organisaties uit de bibliotheekwereld samen verder als Koninklijke Bibliotheek. Dat zijn het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB), de Stichting Bibliotheek.nl (BNL), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL) en de bestaande KB.

De KB heeft op haar website een pagina gepubliceerd met nieuws over de integratie van de taken voor openbare bibliotheken. Op de pagina is momenteel achtergrondinformatie te vinden over de nieuwe bibliotheekwet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is en worden de belangrijkste veranderingen voor de betrokken organisaties beschreven. Ook eerder gepubliceerde nieuwsbrieven zijn op de pagina te vinden.

De KB is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de stelseltaken binnen de sector openbare bibliotheken. Niet alleen verbreedt het werkveld van de KB, ook het aantal medewerkers neemt sterk toe van 320 naar ruim 400. De KB krijgt een regie- en adviesrol en gaat verschillende faciliterende en coördinerende taken uitvoeren. Hieronder valt ook de aansturing van grootschalige programma’s en projecten. De KB krijgt tot taak om de sector te monitoren en een belangrijke bijdrage te leveren aan het bestrijden van laaggeletterdheid, het aanbieden van educatieve middelen en het aansturen van initiatieven voor personen met een leesbeperking. De integratie zal de synergie en samenhang versterken tussen de wetenschappelijke en openbare bibliotheekdiensten en – voorzieningen. Door de bundeling van krachten zal een vernieuwde nationale bibliotheek ontstaan en kan gebouwd worden aan een nationale digitale bibliotheek.

De zelfstandige stichtingen achter BNL, SIOB en DBNL worden per 1 januari 2015 ontbonden en de taken en medewerkers gaan verder onder de vlag van de KB. De afzender van alle uitingen wordt de KB en de medewerkers komen in januari 2015 over naar de KB in Den Haag.

Afbeelding: Wikipedia