KB presenteert beleidsplan 2015-2018

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft haar beleidsplan voor de periode 2015-2018 gepresenteerd. Het heeft als motto ‘De kracht van het netwerk’.

Per 1 januari 2015 is de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. De KB zal onder deze wet ook in het openbare bibliotheekveld een centrale rol spelen, waar zij dit in de wetenschappelijke informatievoorziening al jaren deed. ‘Haar titel ”nationale bibliotheek” zal de KB nu volledig waar kunnen maken,’ zo valt in het beleidsplan te lezen.
De KB heeft als strategische prioriteiten voor 2015-2018: 1. het realiseren van de nationale digitale bibliotheek en 2. het versterken van nationale en internationale samenwerking.
Het realiseren van de nationale digitale bibliotheek met alle betrokken samenwerkingspartners uit de diverse domeinen is volgens de KB de belangrijkste uitdaging in de komende beleidsperiode. ‘Dat is nadrukkelijk een ambitie die we met anderen verwezenlijken, waarvoor we kennis en ervaring van anderen nodig hebben.’
‘De tweede strategische prioriteit is dan ook gericht op de context waarin we opereren: het leren van anderen en het handelen in overleg met hen. Dat doen we door ons te ontwikkelen via (inter)nationale samenwerking en onderzoek en door versterking van de samenwerking in het gehele Nederlandse bibliotheekveld.’