Consultatie nationale strategie voor digitaal erfgoed

Iedereen kan reageren op Schudden voor gebruik, een conceptversie voor het ontwikkelen van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed.
’Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. […] Het is nu de kunst om sectorale infrastructuren verder te ontwikkelen en ze tegelijkertijd meer te gaan verbinden, door gedeelde principes te formuleren, planmatig lijnen uit te zetten en daarlangs gezamenlijke projecten uit te voeren,’ zo valt te lezen in de conceptstrategie Schudden voor gebruik. Deze conceptstrategie schetst een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur voor digitaal erfgoed. Het is het voorlopige resultaat van een traject dat onder regie van OCW het afgelopen jaar is uitgevoerd.
Iedereen kan vóór 1 februari 2015 zijn of haar reactie op de conceptstrategie sturen naar p.vankoetsveld@minocw.nl o.v.v. ‘Schudden voor gebruik’. Tijdens de Week van het digitaal erfgoed (maart 2015) wordt de finale versie gepresenteerd.