KB lanceert collectie LHBT+-websites

De KB, de nationale bibliotheek, heeft een webcollectie over de LHBT+-cultuur in Nederland gelanceerd. Er is sinds 2018 aan gewerkt, met als doel de digitale cultuur van de LHBT+-gemeenschap vast te leggen voor hedendaags en toekomstig onderzoek. 

De collectie bestaat uit zo’n vierhonderd sites uit het tijdvak 2007 tot heden en geeft een breed beeld van de belangrijke onderdelen en ontwikkelingen van de LHBT+-gemeenschap in Nederland. Volgens Kees Teszelszky, conservator digitale collecties bij de KB, toont de webcollectie zowel de innovatieve digitale geschiedenis als de emancipatie van de LHBT+-gemeenschap in Nederland. ‘Mensen die worden gediscrimineerd, die zich niet kunnen uiten of die niet zichzelf kunnen zijn in de analoge wereld, zoeken vaak hun heil online. De LHBT+-gemeenschap was daarin pionierend. Op internet konden deze gelijkgestemden elkaar ontmoeten, informatie vinden en uitwisselen, en een eigen identiteit opbouwen en uitdragen. Dit droeg weer bij aan de ontwikkeling van belangenorganisaties, platformen voor lotgenotencontact en hulpverlening.’

Pionierende online gemeenschap

De KB-webcollectie bestaat uit bekende online platformen zoals die van belangenorganisatie COC en LHBT+-erfgoedorganisatie IHLIA, maar ook uit innovatieve initiatieven, zoals de eerste digitale roman: Roes der zinnen van Marcel Bullinga uit 1994. Teszelszky: ‘De KB volgt deze gemeenschap al lange tijd online, maar toen duidelijk werd hoe belangrijk de LHBT+-cultuur is geweest voor de ontwikkeling van het vroege web, besloten we een speciale webcollectie aan te leggen. De sites laten de geleidelijke emancipatie van deze gemeenschap zien. Ze tonen met welke vormen van discriminatie en uitsluiting LHBT+’ers tot op de dag van vandaag te maken hebben, maar ook hoe de diversiteit van deze gemeenschap is gegroeid.’

De LHBT+-collectie is door bezoekers met een geldige KB-jaarpas te bestuderen in de leeszaal van de KB in Den Haag. De collectiebeschrijving is voor iedereen toegankelijk.