KB inventariseert digitale bibliotheekcollecties

De komende jaren bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan een nationale digitale bibliotheek. Daarvoor inventariseert zij wat er al aanwezig is aan digitaal bibliotheekmateriaal en hoe deze collecties eruit zien. Bibliotheken kun nog vóór 15 april hun collecties aanmelden.

De KB is in opdracht van het ministerie van OCW gestart met het project ‘Bibliotheekcollecties in het netwerk’ om alle bestaande digitale collecties te inventariseren. Onder digitale bibliotheekcollecties worden hier verstaan: alle digitale collecties van bibliotheken (zoals boeken, kranten, tijdschriften, afbeeldingen, handschriften, filmpjes). Maar ook de digitale bibliotheekcollecties (dus uitsluitend boeken, kranten en tijdschriften) van andere erfgoedinstellingen, zoals musea, historische verenigingen en archieven.
Het gaat niet alleen om collecties met digitale inhoud, dus de content (bijvoorbeeld de scans van een gedigitaliseerd boek of een e-boek), maar ook collecties met uitsluitend metadata, de beschrijvingen van zowel digitale als fysieke collecties. In deze beide soorten collecties is de KB geïnteresseerd.
De inventarisatie zal een overzicht geven van wat er binnen Nederland al aanwezig is aan digitaal bibliotheekmateriaal en hoe deze collecties eruitzien (bijvoorbeeld welk bestandsformaat gebruikt is). Op basis van deze inventarisatie brengt de KB adviezen uit over hoe de collecties aangesloten kunnen worden op het landelijke netwerk.
Daarnaast is het overzicht een bron van informatie voor alle deelnemers: wie heeft al kranten gedigitaliseerd? Hoe hebben ze dat gedaan? Zijn boeken uit mijn collectie al ergens anders gedigitaliseerd?
Bibliotheken die een digitale collectie willen laten opnemen in dit overzicht, kunnen zich vóór 15 april aanmelden.