Valse start Vlaams e-bookplatform

Vanaf 6 mei is het gedaan met het lezen en lenen van e-books via de app en de websites van Vlaamse bibliotheken. Belangrijkste oorzaak voor dit opvallende besluit zijn de niet te verhelpen technische mankementen aan de app. Dit maakten Jan Braeckman, directeur Operationeel management, en Abel Ruiz-Vazquez, projectleider E-boekplatform, van Bibnet bekend tijdens de ‘Denk- en Discussiedag e-boeken’ op 17 maart in Brussel.

Begonnen op 5 mei 2014, ontwikkelde de pilot rond het uitlenen en lezen van e-books zich al snel tot een waar hoofdpijndossier voor Bibnet. De gebruikscijfers waren lager dan gedacht, de omvang en breedte van de collectie lieten te wensen over en niet in het minst vanwege de haperende techniek waren de waarderingscijfers buitengewoon laag, zo wees een enquête onder de gebruikers uit.

De vraag ‘Op een schaal van 0 tot 10 hoe waarschijnlijk is het dat u e-boeken in de bieb zou aanbevelen aan een vriend, collega of familielid?” werd door 64% van de respondenten enigszins tot zeer negatief beantwoord. Als doorslaggevende redenen werden genoemd: de onstabiele app en problemen met offline lezen. De beperkte collectie, de afwezigheid van jeugdboeken en de prijs versterkten de kritische geluiden. Ter toelichting: om drie e-books te kunnen lezen, moesten gebruikers een kaart à vijf euro kopen (terwijl papieren boeken in Vlaamse bibliotheken gratis te leen zijn en een jaarabonnement op de bibliotheek vaak ook niet meer dan vijf euro kost).

Braeckman: ‘In overleg met onze Raad van Bestuur hebben we besloten het project niet te verlengen om onze gebruikers verdere frustratie te besparen. Het fundament dat er nu ligt, is niet goed genoeg.’ Ruiz-Vazquez: ‘Kernconclusie: ‘Goed dat er een e-boekpilot is gedaan, maar uit deze ervaring moeten we lessen trekken. Met het oog op de toekomst dienen we in te zetten op een betrouwbare app, een bredere of gefocuste collectie en een aangepast betaalmodel.’

Braeckman: ‘Ons doel is in 2016 een relevant e-boekenaanbod aan te bieden dat aansluit bij de noden en wensen van het publiek en waarmee de bibliotheken een reële meerwaarde creëren.’