KB en NA geven afbeeldingen overzees verleden vrij via Wikipedia

Het Nationaal Archief (NA) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) stellen meer dan 2500 afbeeldingen van prenten, kaarten en tekeningen beschikbaar op Wikipedia. Al het materiaal, afkomstig uit de database Atlas of Mutual Heritage, is voorzien van uitgebreide beschrijvingen.

Het betreft afbeeldingen die relevant zijn voor het koloniaal- en handelsverleden van ons land en die we kunnen rekenen tot het gemeenschappelijk erfgoed van Nederland en de landen waar de Republiek in de 17e en 18e eeuw actief was. De afbeeldingen komen uit  een specifieke database: de Atlas of Mutual Heritage, die dit gemeenschappelijk erfgoed beschrijft  en het digitaal beschikbaar maakt.

De Atlas of Mutual Heritage is een gezamenlijk project van de KB, het NA, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksmuseum. Het bevat meer dan 6000 afbeeldingen uit 25 collecties en wordt  steeds aangevuld. De organisaties willen met deze database de afbeeldingen wereldwijd zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar stellen voor onderzoek.

Uit de collecties van het NA en de KB bevat de Atlas of Mutual Heritage een schat aan kaarten van de Verenigde Oost-Indische en West-Indische compagnie (VOC en WIC), plattegronden van forten, vogelvluchten van plekken over de hele wereld door Johannes Vingboons, en prachtige, vaak ingekleurde prenten uit gedrukte verslagen van reizen en expedities. De afbeeldingen zijn allemaal uitgebreid in twee talen beschreven en van metadata voorzien.

Zowel de KB als het NA zetten stappen op weg naar een open-databeleid. Een onderdeel daarvan is de actieve zichtbaarheid van een Wikipedian-in-Residence (Hay Kranen). Ook andere collecties van het NA en de KB, en de andere partnerinstellingen, worden op den duur via Wikipedia openbaar toegankelijk gemaakt.