Kadaster presenteert 3D-kaart van Nederland

Tijdens het ECP-jaarcongres is de ontwikkeling van de 3D-kaart van Nederland gepresenteerd. De 3D-kaart is op 20 november gepresenteerd met behulp van de 3D-bril Oculus Rift, in aanwezigheid van minister Kamp van Economische Zaken. De 3D-kaart is landsdekkend, schaal 1:10.000.

In een 3D-kaart kun je weergeven wat zich onder, op én boven de grond bevindt. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de openbare ruimte. Met 3D-kaarten is het daarbij gemakkelijker om het effect van bepaalde beleidskeuzes te verbeelden en voorspellen. Wat is bijvoorbeeld het effect van een windturbine van 90 meter hoog op het landschap en op de leefbaarheid in de directe omgeving? Hoeveel mensen hebben last van de slagschaduw? Tot waar reikt het geluid? Overheden kunnen zo besluitvorming eenvoudiger bespreken met burgers.

Actuele 3D informatie van de leefomgeving is ook noodzakelijk om nieuwe ruimtelijke plannen te maken. Denk aan verstedelijking, landbouw en mobiliteit. Overheid, wetenschap en bedrijfsleven kunnen 3D-activiteiten in de toekomst nog beter op elkaar afstemmen om altijd actuele data beschikbaar te hebben. Om deze samenwerking de komende jaren vorm te geven hebben inmiddels meer dan 65 personen vanuit verschillende disciplines een manifest ‘Doorbraak 3D’ ondertekend. Dit manifest is ook gepresenteerd aan Minister Kamp.

De 3D-kaart van Nederland wordt op termijn als open data beschikbaar gesteld voor gebruik via het webportaal PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). Daar is nu al het demogebied van de omgeving Valkenburg te downloaden. Bedrijven en overheden die andere 3D-kaartbestanden nodig hebben, kunnen deze rechtstreeks bij het Kadaster bestellen via het contactformulier 3D-kaarten. Op basis van feedback van gebruikers zal het Kadaster de 3D-kaart van Nederland verder ontwikkelen.