Springer en universiteiten zetten beslissende stap richting Open Access

Uitgeverij Springer en de Nederlandse universiteiten hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over de transitie naar Open Access. Beide partijen zijn het eens: Open Access publiceren is de weg naar de toekomst.

Koen Becking, voorzitter Tilburg University en hoofdonderhandelaar namens de vereniging van universiteiten VSNU stelt dat de universiteiten erop vertrouwen dat met het akkoord een beslissende stap in de goede richting is gezet.  “Wetenschappers in Nederland kunnen door dit akkoord Open Access publiceren in bestaande Springer-tijdschriften. Tegelijkertijd blijven ze toegang houden tot deze tijdschriften om artikelen te kunnen lezen.”

Met de afzonderlijke wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften namens alle Nederlandse universiteiten. Dit worden de Big-Deal onderhandelingen genoemd. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers bereid zijn stappen te zetten om Open Access dichterbij te brengen. Verschillende uitgevers zijn terughoudend, omdat het verdienmodel voor de uitgevers ingrijpend wijzigt. Uit de onderhandelingen met Springer blijkt dat er wél beslissende stappen naar open access kunnen worden gezet.

De Nederlandse universiteiten zijn met de Nederlandse overheid groot voorstander van vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open Access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie.

Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat in 5 jaar 60% en in 10 jaar 100% van alle Nederlandse wetenschappelijke publicaties Open Access is. Veel wetenschappelijk onderzoek is met publiek geld gefinancierd; de universiteiten willen voorkomen dat er uiteindelijk dubbel betaald moet worden om open access publicaties te raadplegen.