Kabinet presenteert rijksbrede strategie tegen desinformatie

Het kabinet heeft eind vorig jaar een nieuwe rijksbrede strategie tegen desinformatie gepresenteerd. Daarmee wil het de invloed van desinformatie verminderen en het publieke debat hierover versterken.

De strategie richt zich globaal op twee verschillende sporen:

  • Het publieke debat versterken: de nadruk ligt hier op het behouden van het pluriforme medialandschap. Daarnaast start de overheid een bewustwordingstraject met tips voor het herkennen van desinformatie. Tenslotte wordt het gebruik van publieke alternatieven voor online platformen gestimuleerd.
  • De invloed van desinformatie verminderen: iedere overheidsorganisatie moet gepast kunnen reageren op desinformatie. Daarom richt dit spoor zich onder andere op het vergroten van het bewustzijn. Daarnaast wordt ingezet op een Rijksbreed Responskader, een Europese toolbox en internationale kennisuitwisseling.

De strategie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van BZK, JenV en OCW. Meer hierover lees je in het nieuwe dossier.