IP #9/2018: special leven lang leren

Afgelopen april maakte de Tweede Kamer bekend dat ze een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden wil. De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en volgens de regeringspartijen VVD en D66 vraagt dat om regelmatig inzicht in kennis, vaardigheden én mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Het bijbehorende actieplan leven lang leren wordt in dit themanummer toegelicht.

In ons vakgebied zijn er steeds minder formele opleidingen. Met als gevolg een toenemend aantal zijinstromers, die daarmee het actieplan als het ware direct in praktijk brengen. Als informatieprofessional kun je bijna niet om leven lang leren heen, maar wat verstaan we er precies onder, en nog belangrijker: hoe ziet het er in de praktijk uit?

We spraken met transitie-expert Jan Rotmans over hoe een leven lang ontwikkelen volgens hem de nieuwe norm wordt. Verder besteden we aandacht aan Erasmus+, het Europees subsidieprogramma voor onderwijs en training, en de bijscholingsactiviteiten van de Biomedische Informatiespecialisten (BMI). Zes informatieprofessionals vertellen hoe zij op uiteenlopende manieren ‘bijleren’. Meer praktische tips vind je in een drietal zelfhulpboeken en een overzicht van interessante summerschools.

Tot slot de ervaringen van Coen Wilders (UB Utrecht) die deelneemt aan een ‘netwerktraject voor talenten’. Hij benoemt de behoefte om op verschillende momenten in je carrière stil te staan bij je keuzes én de mogelijk een ander pad in te slaan. Want ook dat laatste valt onder een leven lang leren.

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit nummer.