IP #9 / 2011: Weemoed

John Mackenzie Owen gaat met pensioen – een onontkoombaar levensfeit dat in dit specifieke geval ongetwijfeld zijn weerslag zal hebben op het informatieveld. In dit nummer van IP is dat al goed te merken.

Jenny Mateboer had een interview met John over zijn veertig jaar in de voorhoede van het vak. Zelf blikt hij terug op ‘hoe het allemaal begon’ en hoe hij heel in het begin van zijn loopbaan de juiste keuze maakte voor ‘iets met computers’. Daar is hij niet meer van afgeweken. Op Johns verzoek reageert Bas Savenije op zijn voorstel voor een nationale onderwijsbibliotheek. Diens antwoord: ‘differentiatie’ geeft al aan dat dit idee nog (lang) niet gewonnen heeft.

Naast deze oude rotten komt Leen Liefsoens aan het woord, masterstudent Culturele Informatiewetenschap. Zij volgde het laatste werkcollege van John Mackenzie en geeft een mooi kijkje in diens ‘keuken’. Zijn studenten vormen de brug tussen de oude en de jonge generatie informatieprofessionals.

Het is niet alleen weemoed in dit nummer. Marten Hofstede bespreekt een nieuwe loot aan de tak digitale bibliografieën. Het werk gaat door. En lees vooral in Wilfred de Bruijns weekboek hoe je als bibliothecaris een beetje als god in Frankrijk kunt leven.

Bekijk IP 2011-09 de pdf van het hele nummer.