IP #11 / 2011: Schaven

‘Ik blijf sleutelen en schaven, maar ben nu al benieuwd naar jullie reactie,’ liet een van de auteurs in dit nummer van IP ons weten. Zo hebben wij dat graag, en wij schaven graag een eindje mee.
Enkele auteurs die u in dit nummer tegenkomt, staan op 17 november 2011 op een podium in Ede tijdens het NVB Jaarcongres. Dit tijdschrift biedt hen ook graag een podium.

Om drie redenen. U bent erbij gebaat om een beredeneerde keuze te kunnen maken uit het congresaanbod. Het sleutelen en schaven helpt sprekers om straks met nog meer overtuiging het woord tot u te richten. En we helpen ‘het vak’ doordat van de lezingen niet alleen powerpointslides en een vluchtige indruk rond voordrachtskwaliteit bewaard blijven.

Maar wat is dat dan eigenlijk, het ‘vak’? Josje Calff doet een poging om ons werkterrein af te bakenen, met bijbehorende competenties, algemeen dan wel specialistisch. Jeannette Soeters laat zien hoe zij dat vak uitoefent in een context van fee earners en wettenbundels. Edgar Meij komt met een betoog over semantische trekjes van zoekmachines. Verder hebben we een pleidooi voor kwaliteit in onderzoeksdata, van Leo Waaijers en Maurits van der Graaf.

Bekijk hier de pdf van het hele nummer.