IP #12 / 2011: Het vak

Deze aflevering van IP is bijna een soort themanummer geworden. U vindt in deze aflevering veel dat direct of indirect te maken heeft met scholing of onderwijs.

Dat dit thema leeft in onze beroepsgroep, bleek ook bij de discussies over ‘het vak’ op het NVB-congres afgelopen maand. Overigens is het een beetje toeval dat in dit nummer veel artikelen rond dit thema samenkwamen. Om ook nog wat andere onderwerpen aan de orde te laten komen, is informatie over topscripties van de afgelopen periode dit keer zelfs alleen op de website van ons blad te vinden.

In dit nummer onthult Leen Liefsoens wat de resultaten waren van het onderzoek dat ze in een eerder John-Mackenzie-Owen-nummer (nr. 11) al had aangekondigd. Jos van Dijk rapporteert uit een bijeenkomst van de FOBID Opleidingscommissie die over de aansluiting van opleidingen en praktijk gediscussieerd heeft.

Ook combineren we ‘human interest’ met wat het informatievak in de praktijk inhoudt, door te rapporteren hoe het negen IDM-studenten is vergaan in de zeven jaar na hun entree op de arbeidsmarkt. Verder wordt aandacht besteed aan reguliere hbo- en mbo-opleidingen op ons vakgebied. Maar u kunt ook lezen hoe het in ‘onze’ voormalige Caribische contreien met het vak gesteld is.

Bekijk hier de pdf van het hele nummer.