Inspiratiedag RecordsManagementTool op 9 november

Op vrijdag 9 november organiseert VHIC in Breda een inspiratiedag rondom de RecordsManagementTool, de digitale gereedschapskist voor de informatiespecialist.

Tijdens deze dag laat VHIC zien hoe het digitale beheer kan worden ingericht – vanaf de mailbox tot het e-depot – volledig in lijn met de internationaal geaccepteerde uitgangspunten. Wilt u digitaal informatiebeheer onder controle brengen door een praktisch digitaal archief in te richten, zelf een pre-depot te bouwen, bestanden automatisch op te schonen, schijven onder controle te krijgen, dossiers automatisch te verrijken met XML-metadata? Dit zijn maar een paar voorbeelden waar u de RMTool voor kunt inzetten.

De inspiratiedag staat in het teken van de manieren waarop de tool is in te zetten voor digitaal informatie- en archiefbeheer. Daarnaast komen nieuwe features aan bod, zoals het aanmaken van ToPX sidecarstructuren, waarmee digitale bestanden met een metadata wrapper in het e-depot kunnen worden opgenomen. 

Meer informatie, kosten en aanmelden: www.vhic.nl.