Open Archieven bereikt mijlpaal van 200 miljoen historische persoonsvermeldingen

Open Archieven presenteert op dit moment de gegevens van 86 organisaties, waaronder archiefinstellingen en heemkunde- en genealogische verenigingen. Er zijn nu 200 miljoen historische persoonsvermeldingen. Een mijlpaal, aldus de initiatiefnemers van Open Archieven.

Bij het maken van een stamboom zijn bronnen van groot belang. Je zal dus moeten duiken in akten van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en begraafregisters, notariële akten, militie-registers en personeelsadministraties. Maar ook bidprentjes, familieberichten en rouwkaarten zijn zeer nuttig voor het genealogische onderzoek. Archiefinstellingen en ook heemkunde- en genealogische verenigingen beheren deze bronnen, die ze meer en meer in digitale vorm beschikbaar stellen.

Open Archieven heeft de persoonsvermeldingen in deze bronnen op één plek doorzoekbaar gemaakt. Er zijn nu 200 miljoen historische persoonsvermeldingen te vinden op Open Archieven. Het is daarmee de grootste collectie van genealogische brongegevens in Nederland.

Open Archieven presenteert op dit moment de gegevens van 86 organisaties. Het gaat hierbij vooral om Nederlandse archiefinstellingen, van de Regionale Historische Centra tot de stads-, gemeente- en streekarchieven. Een deel van de data is afkomstig van heemkunde- en genealogische verenigingen, zij hebben vaak bidprentjes- en familieberichtcollecties. Door de gegevens te presenteren op Open Archieven krijgen de collecties van deze organisaties volgens de initiatiefnemers een extra podium, waardoor ze gevonden en geraadpleegd worden.

Zo’n 200 duizend personen bezoeken Open Archieven elke maand, goed voor 6 miljoen bevragingen. De website wordt door 30 procent van de bezoekers in een van de drie andere beschikbare talen raadpleegt. Naast Nederlandse organisaties worden ook de Belgische archieven en verenigingen de mogelijkheid geboden om hun gegevens op Open Archieven vindbaar te maken.