Vijftienjarig jubileum Passend Lezen gevierd tijdens de ZieZo-Beurs

Bibliotheekservice Passend Lezen heeft vorige week haar vijftienjarig jubileum gevierd tijdens de ZieZo-beurs in Utrecht. Tweede Kamerlid Daan de Kort, zelf slechtziend, ontving ter gelegenheid hiervan vijftien boeken die vijftien jaar geleden in de collectie beschikbaar kwamen.

De overhandiging markeert het bestaan van de voorziening in de huidige vorm en waar Passend Lezen voor staat: het toegankelijk maken van lectuur voor mensen met een leesbeperking, zo schrijft de stichting. Wat ooit begon als particuliere braillebibliotheek is, na verschillende wijzigingen in vorm en naam, inmiddels vijftien jaar de bibliotheek voor mensen die blind of slechtziend zijn, die dyslexie hebben of die te maken hebben met een fysieke of cognitieve beperking. Ruim 53.000 klanten maken gebruik van Passend Lezen. Dagelijks lezen zij boeken, kranten en tijdschriften in een leesvorm naar keuze, zoals audio, braille, grootletter of een combinatie van leesvormen. De collectie waaruit ze kunnen kiezen, bestaat momenteel uit meer dan 87.000 gesproken boeken en ruim 20.000 brailleboeken.

Als stichting stelt Passend Lezen zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren.