Inschrijving Nationale App Prijs geopend

Het ministerie van Economische Zaken reikt ook dit jaar de Nationale App Prijs uit om het hergebruik van overheidsdata te bevorderen. Dit maakte het ministerie vorige week bekend tijdens de Estafettebijeenkomst Water.

Anders dan vorig jaar gaat de prijs  dit jaar specifiek naar de beste app die gebruikmaakt van overheidsdata over water. Organisaties die mee willen dingen naar de prijs dienen hun app in via www.nationaleappprijs.nl. De organisatie van de wedstrijd is in handen van ECP, Platform van de Informatiesamenleving.

Het ministerie van Economische Zaken wil met de Nationale App Prijs goede voorbeelden een podium bieden en belonen om zo het (her)gebruik van open data van de overheid te bevorderen. Zij reikt twee prijzen uit, elk ter waarde van 4000 euro. De ene prijs gaat naar het beste ontwerp van een app die gebruik maakt van minstens  één databron van de Nederlandse overheid over water. De andere prijs is voor de beste doorontwikkeling van een reeds beschikbare, werkende app. Daarnaast maakt men kans op het gebruik van een datacoach. De Nationale App prijs staat open voor alle soorten toepassingen: apps voor het web, sociale media, telefoon, tablet, api, et cetera.

Organisaties die met hun app  of ontwerp van een app in aanmerking willen komen voor een van de prijzen, dienen het inschrijfformulier op www.nationaleappprijs.nl volledig in te vullen. De sluitingsdatum voor het indienen van een ontwerp van een app is 6 april a.s. en de sluitingsdatum voor het indienen van een doorontwikkeling van een bestaande, werkende app is 6 juni a.s.

Een jury beoordeelt alle inzendingen op originaliteit, potentieel, business model, bruikbaarheid, samenwerking en gebruiksvriendelijkheid. En kiest de uiteindelijke winnaar. In de jury zitten John Post (Platform Open Data), Ministerie  BZK, Frans Lips (Min EZ), Dirk van Barneveld (Min I&M), Camille van der Harten (GeoBusiness NL) en Lennart Silvis (NWP).