Indonesië- en Caribencollectie van KITLV-KNAW naar Universiteit Leiden

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft per 1 juli 2014 het beheer van de omvangrijke collecties Indonesië en Cariben van haar Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) overgedragen aan de Universiteit Leiden.

De overeenkomsten daartoe werden op 30 juni getekend door de KNAW, de Universiteit Leiden en de Vereniging KITLV, juridisch eigenaar van de collectie. Het KITLV gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en zal in de toekomst nauw samenwerken met de universiteit. Ongeveer de helft van de collectiemedewerkers van het KITLV-KNAW maakt de overstap naar de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL).

De collectie omvat circa 1 miljoen – merendeels postkoloniale – boeken en bijzondere collecties, waaronder 150.000 gedigitaliseerde historische foto’s. Daarnaast bevat de collectie vele kaarten, prenten en unieke archieven uit Indonesië, Suriname en de Antillen. De collectie is een aanvulling op de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen collecties van de UBL.

De Universiteit Leiden nam per 1 juli ook de KITLV-vestiging in Jakarta over, waar op grote schaal papieren en digitale informatie over het moderne Indonesië wordt verzameld en ontsloten. KITLV-Jakarta verhuist deze zomer naar het Nederlandse ambassadeterrein in Jakarta. De vestiging gaat verder als onderzoeksinstituut van de KNAW en blijft deelnemen aan het vernieuwingsprogramma van de geesteswetenschappelijke instituten van de Akademie. In Leiden zal het instituut een rol spelen bij de verdere uitbouw van de Universiteit Leiden als zwaartepunt voor onderzoek en onderwijs op het gebied van Zuidoost -Azië en de Cariben. Met het aantrekken van nieuwe promovendi zullen de KNAW en de Universiteit Leiden gezamenlijk investeren in versterking van de KITLV-onderzoeksgroep.

Gebruiksinstructies voor de overgenomen collecties zijn te vinden op de website van de UBL.

Foto Kurt De Belder: website Universiteit Leiden