7 miljoen extra voor samenwerking tussen cultuur, welzijn, zorg en sport

Minister Bussemaker van OCW trekt de komende vier jaar  7 miljoen euro uit voor projecten die verbinding leggen tussen cultuur en andere domeinen als welzijn, zorg en sport. De minister schreef dat vorige aan de Kamer in haar brief ‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’.

Volgens Bussemaker is cultuur belangrijk binnen de samenleving. Zij stelt: “creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector kunnen een rol spelen binnen maatschappelijke thema’s zoals vergrijzing en verstedelijking. Aanwezigheid van cultuur zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich goed voelen in hun stad of wijk. Het gaat daarbij niet alleen om architectuur, maar ook om kunst buiten en in musea, en om aandacht voor de leefbaarheid.”

In de brief schrijft de minister dat het programma zich zal richten op (de ondersteuning van):

  • onderzoek naar de maatschappelijke impact van cultuur;
  • de versterking van de relatie tussen cultuur en wetenschap en andere domeinen;
  • kennisuitwisseling, bijvoorbeeld door de organisatie van bijeenkomsten en
  • uitwisseling met de andere domeinen.

Op de website www.rijksoverheid.nl/cultuurverbindt staan meer dan 80 voorbeelden van initiatieven van de cultuursector om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Ook voor de subsidieperiode 2017-2020 wil minister Bussemaker samenwerking tussen de cultuursector en andere overheden en private partijen stimuleren. Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegenomen.

Eind vorige stelde de Raad voor Cultuur dat Minister Bussemaker te streng is bij het toekennen van cultuursubsidies.