IIBA NL en KNVI slaan handen ineen

De Nederlandse afdeling van het International Institute of Business Analysis (IIBA) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) hebben op 27 april 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. 

Deze samenwerking past binnen de doelstellingen van zowel IIBA NL als de KNVI, zeggen de organisaties, namelijk het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van informatieprofessionals in het algemeen en het verder ontwikkelen van het vakgebied van de businessanalyse in het bijzonder. Businessanalisten spelen veelal een belangrijke rol in het overbruggen van de behoeften in hun bedrijf of organisatie en het aanbod van informatievoorziening. Het verruimen van kennis en kunde is een bepalende factor voor het succes van de informatieprofessional en van de organisatie.

Kennis en netwerk delen

De samenwerking zal op verschillende manieren zichtbaar worden. IIBA NL en KNVI zullen hun kennis en netwerk delen door elkaars kanalen te gebruiken voor de bekendmaking van belangrijke evenementen en gebeurtenissen die voor de achterban van beide organisaties interessant zijn. Ook gaan zij onderzoeken of en hoe de kennissessies van de KNVI kunnen bijdragen aan de instandhouding van de certificeringsstatus van gecertificeerde businessanalisten. De leden van beide verenigingen zullen profiteren van het delen van belangwekkende rapporten en het ondersteunen van elkaar in het geval van onderzoeken en enquêtes die betrekking hebben op het gemeenschappelijke vakgebied.